Payment

Payments in PLN

All participants from Poland, please make a transfer to the following bank account: 

Conference fee: 180 zł   

Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2,  43-309 Bielsko-Biała  

Konto nr: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831 
Bank PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała 
Tytuł wpłaty: Teatralidad (Imię Nazwisko) 

Payments in EUR

Conference fee: 40 euros  

University of Bielsko-Biala, PL Willowa 2 Str., 43-309 Bielsko-Biała, 

IBAN: PL 39 1240 4142 1978 0000 4824 0356 

Bank: PEKAO S.A./O. Bielsko-Biała, SWIFT/BIC: PKOPPLPW   

Title: Teatralidad (Name Surname)   

© 2021 University of Bielsko-Biala. Admnistrated by Carlos Dimeo email: cdimeo@ath.bielsko.pl tel.: +48 338 279 265