Fees

Payment details

Only for payments in Euro:

Conference fee: 120 euros

doctoral students: 95 euros

University of Bielsko-Biala (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
PL 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2 Str.

IBAN: PL 39 1240 4142 1978 0000 4824 0356
Bank: PEKAO S.A. / O. Bielsko-Biała, SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Title: Teatralidad (Name Surname)

Payments in PLN

Wszystkich uczestników z Polski prosimy o dokonywanie wpłaty na poniższe konto:

Opłatę konferencyjną: 500 zł. 

Opłata dla doktorantów: 400 zł

należy wnosić na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała

Konto nr: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831,
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała)
z tytułem: Teatralidad, imię i nazwisko uczestnika

The fee includes a banquet, coffee breaks, and conference materials. A selection of papers will be published in a prestigious publishing house.