Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała (Administrator);2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej […]

GDPR information clause

In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016) the University of Bielsko-Biala informs that:1) the administrator of your personal data is the University of Bielsko-Biala with its seat at 2 Willowa Street, 43-309 Bielsko-Biała, Poland (Administrator);2) Contact with the […]

© 2019, Eventia